<
Trang chủ » Tra từ
twenty  
['twenti]
tính từ
  • hai mươi
  • (trong tính từ ghép) có hai mươi cái gì đó)
một quyển từ điển hai mươi tập
      • tôi đã nói với nó nhiều lần
danh từ
  • số hai mươi ( 20)
  • ( the twenties ) ( số nhiều) những con số, năm, nhiệt độ từ 20 đến 29
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt