<
Trang chủ » Tra từ
twelve  
[twelv]
tính từ
  • mười hai
nó mười hai tuổi
  • (trong tính từ ghép) có mười hai cái gì đó
một đoàn thám hiểm mười hai người
danh từ
  • số mười hai ( 12)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt