<
Trang chủ » Tra từ
tuyệt  
[tuyệt]
tính từ
  • excellent; great, mighty
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt