<
Trang chủ » Tra từ
turning  
['tə:niη]
danh từ
  • sự quay, sự xoay
  • sự đổi chiếu, sự đổi hướng
  • chỗ ngoặt, chỗ rẽ
hãy đi theo con đường rẽ đầu tiên về bên phải
  • sự tiện; nghề tiện
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt