<
Trang chủ » Tra từ
turned  
['tə:nd]
tính từ
  • được tiện
  • mài gọt láng bóng
  • (ngành in) đảo ngược
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt