<
Trang chủ » Tra từ
tuneless  
['tju:nlis]
tính từ
  • không có giai điệu, không du dương, không êm ái; nghe chói tai
  • không có âm hưởng (nhạc cụ)
  • không đúng điệu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt