<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tuer  
ngoại động từ
 • giết; giết chết
giết một người bằng một nhát dao găm
giết ai bằng kiếm; dùng kiếm giết chết ai
giết chết ai bằng thuốc độc, đầu độc cho ai chết
bị giết chết trong một vụ mưu sát
giết một con vật
 • làm chết
đông giá làm chết cây
chất diệt sâu bọ, thuốc trừ sâu bọ
 • làm kiệt sức, làm hại sức khỏe
nghề của nó làm cho nó kiệt sức
 • làm cho khó chịu
tiếng ồn làm cho tôi khó chịu
 • (nghĩa bóng) bóp chết; tiêu diệt; làm mất đi
chiến tranh đã bóp chết công nghiệp ấy
xa cách không làm mất đi tình cảm ấy
 • (nghĩa bóng) làm mờ đi; át hẳn
màu sắc át hẳn màu sắc khác
   • (thân mật) chỉ tổ làm cho người ta khó chịu
   • bóp chết từ khi còn trứng nước
   • tham lợi trước mắt mà bỏ mất quyền lợi lâu dài
   • giết thì giờ
   • mở tiệc nhân việc vui trong gia đình
   • (thân mật) uống rượu lúc đói
   • một cú rất mạnh
nội động từ
 • giết thịt, mổ thịt
 • gây chết người
thuốc độc gây chết người
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt