<
Trang chủ » Tra từ
tuberculosis  
[tju:,bə:kju'lousis]
danh từ, viết tắt là TB
  • bệnh nhiễm khuẩn làm hao mòn dần sức khoẻ (xuất hiện những khối u trên mô của cơ thể, nhất là phổi); bệnh lao
bệnh lao phổi
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt