<
Trang chủ » Tra từ
tu  
[tu]
động từ
  • to knock up
  • to sit in meditation
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt