<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tuổi cao chí càng cao  
  • 老骥伏枥 <曹操《步出夏门行》:'老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已。'比喻有志的人虽年老而仍有雄心壮志。>
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt