<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tuổi bảy mươi  
  • 古稀 <指人七十岁(源于杜甫《曲江》诗句'人生七十古来稀')。>
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt