<
Trang chủ » Tra từ
trout  
[traut]
danh từ, số nhiều trout
  • (động vật học) cá hồi
  • thịt cá hồi
nội động từ
  • câu cá hồi
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt