<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
trousers  
['trauzəz]
danh từ số nhiều
  • quần (đồ mặc ở ngoài phủ kín hai chân từ thắt lưng cho đến mắt cá)
chiếc quần màu xám
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt