<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
trotte  
danh từ giống cái
  • (thân mật) chặng đường
từ đây ra thành phố là một chặng đường khá dài
      • (thân mật) một lèo, không nghỉ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt