<
Trang chủ » Tra từ
trivial  
['triviəl]
tính từ
  • tầm thường, không đáng kể, ít quan trọng
cuộc sống bình thường hằng ngày
tổn thất không đáng kể
một sai lầm không đáng kể
  • không có tài cán gì, tầm thường, vô giá trị (người)
một chàng trai tầm thường (chỉ quan tâm đến những chuyện tầm phào)
  • (sinh vật học) thông thường (tên gọi sinh vật, dùng thông (thường) trái lại với tên khoa học)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt