<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tristesse  
danh từ giống cái
  • sự buồn, sự buồn rầu; vẻ buồn; nỗi buồn
nỗi buồn biệt ly
vẻ buồn của nụ cười
  • vẻ ảm đạm, vẻ âm u
vẻ ảm đạm của ban đêm
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt