<
Trang chủ » Tra từ
triste  
[tri:st]
tính từ
  • (từ cổ, nghĩa cổ) buồn bã; ủ dột
danh từ
  • bài hát tình yêu buồn bã ở Nam Mỹ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt