<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tribe  
[traib]
danh từ
  • bộ tộc, bộ lạc (nhất là trong văn hoá nguyên thủy hoặc du mục)
  • lũ, bọn, tụi, nhóm
  • nhóm động vật, nhóm thực vật có liên quan
  • ( (thường) số nhiều) (thông tục) (đùa cợt) số lượng rất đông người
những đám người đi nghỉ hè
  • (động vật học) tông
  • giới, lớp người
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt