<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
trente  
tính từ
 • ba mươi
một tháng ba mươi ngày
mười giờ ba mươi (phút)
ba mươi mốt ngàn bảng
 • (thứ) ba mươi
trang ba mươi
danh từ giống đực
 • ba mươi
 • số ba mươi
ở số ba mươi phố này
cô ta mang giày số ba mươi
 • ngày ba mươi
ngày ba mươi trong tháng
ngày ba mươi tháng tư
 • (thể dục thể thao) điểm ba mươi (quần vợt)
   • cả năm
   • choáng váng (do bị đánh vào đầu)
   • ở trong hoàn cảnh khó khăn cùng quẫn
   • (thân mật) diện quần áo đẹp nhất
   • không bao giờ
   • (thân mật) nhiều
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt