<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tree  
[tri:]
danh từ
 • cây
cây sồi
cây tầng bì
 • (nhất là trong các từ ghép) miếng gỗ, vật liệu dùng vào những mục đích nào đó (cái nòng giày, cái cốt yên, trục bánh xe..)
cái nòng giày
 • (tôn giáo) giá chữ thập
 • biểu đồ hình cây, sơ đồ hình cây
cây phả hệ
   • ở bậc cao nhất của ngành nghề
   • (nghĩa bóng) gặp khó khăn lúng túng
   • phạm hành động sai lầm
   • (từ lóng) gặp khó khăn
ngoại động từ treed
 • bắt phải nấp trên cây, bắt phải trốn trên cây
con chó làm cho con mèo phải trốn lên trên cây
 • cho nòng vào
 • hãm vào vòng khó khăn lúng túng
gặp bước khó khăn, gặp bước đường cùng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt