<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
travers  
danh từ giống đực
 • nét kỳ cục, tật
đó là một phụ nữ tốt mặc dầu những tật nhỏ của bà ta
 • (từ cũ; nghĩa cũ) bề ngang
một bề ngang ngón tay
   • bừa bãi tầm bậy, quàng xiên
nói bừa bãi tầm bậy, nói quàng xiên
   • qua
nhìn qua thuỷ tinh
đi qua đám đông
   • xuyên qua
   • qua giữa
qua giữa quân địch
   • nghiêng, lệch
đội lệch mũ cát két
   • vẹo
có cẳng chân vẹo
   • sai, lệch sai
trả lời sai
có đầu óc lệnh lạc
lý luận ngang phè
   • ngang chiều sóng
đứng ngang đường
   • biển đập ngang vào thành tàu
   • thoát khỏi nguy hiểm; tránh khỏi trừng phạt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt