<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
transported  
[træns'pɔ:tid]
tính từ
mừng quýnh lên
giận điên lên
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt