<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
traitant  
tính từ
  • chữa trị, điều trị
thầy thuốc điều trị
danh từ giống đực
  • (sử học) người trưng thuế
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt