<
Trang chủ » Tra từ
trained  
['treind]
tính từ
  • lành nghề; có tay nghề
  • được huấn luyện
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt