<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
trafic  
danh từ giống đực
  • sự buôn bán (bất chính)
sự buôn bán ma túy
  • sự thông thương, sự giao thông, sự lưu thông, thông tin
giao thông hàng không
giao thông đường sắt
giao thông đường sông
giao thông đường bộ
giao thông trên biển
giao thông lân cận
giao thông liên vận
giao thông ngoại thành
sự lưu thông hai chiều, thông tin hai chiều
thông tin vô tuyến điện
thông tin télex
sự lưu thông thông suốt, giao thông thông luồng
con đường có luồng giao thông lớn
sự vận chuyển hàng rời
  • (từ cũ; nghĩa cũ) sự buôn bán, công việc mậu dịch
công việc mậu dịch với các nước xa
      • (thân mật) buôn son bán phấn, làm đĩ
      • sự ăn hối lộ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt