<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
traditionnel  
tính từ
  • (theo) truyền thống
phong tục theo truyền thống
  • (thân mật) cổ truyền
chiếc áo dài đen cổ truyền
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt