<
Trang chủ » Tra từ
traditional  
[trə'di∫ənl]
tính từ
  • (thuộc) truyền thống, theo truyền thống, là truyền thống
Ăn gà tây vào ngày Nô-en là truyền thống ở Anh
người dân nông thôn trong y phục truyền thống
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt