<
Trang chủ » Tra từ
trục  
[trục]
  • axis; pivot
Axis of the earth
  • axle
  • to lift
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt