<
Trang chủ » Tra từ
trỏ  
[trỏ]
động từ
  • to point, to indicate
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt