<
Trang chủ » Tra từ
trọng  
[trọng]
động từ
  • to think high of, to hold in esteem
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt