<
Trang chủ » Tra từ
trầu  
[trầu]
  • betel
  • Quid of betel (and areca-nut)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt