<
Trang chủ » Tra từ
trơn  
[trơn]
  • smooth
  • slippery
  • self-colored; plain; solid
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt