<
Trang chủ » Tra từ
trũng  
[trũng]
tính từ
  • depressed, sunken, hollow
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt