<
Trang chủ » Tra từ
trí tuệ  
[trí tuệ]
  • intelligence; understanding; brainpower
Artificial intelligence; AI
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt