<
Trang chủ » Tra từ
trí óc  
[trí óc]
  • brain; mind; intellect
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt