<
Trang chủ » Tra từ
trí  
[trí]
  • mind
  • intelligence; wisdom
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt