<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
très  
phó từ
  • rất, lắm, hết sức
rất rõ
rất sớm
rất muộn, rất trễ
trời rất nóng
rất sợ
rất chú ý
cô ta rất dễ thương
tôi hết sức hài lòng
tốt lắm
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt