<
Trang chủ » Tra từ
tráng lệ  
[tráng lệ]
  • superb; magnificent
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt