<
Trang chủ » Tra từ
trái  
[trái]
  • left-hand; left
  • wrong
  • piece of fruit; (nói chung) fruit
Stone fruit; fruit with pits
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt