<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
towards  
[tə'wɔ:dz]
Cách viết khác : toward [tə'wɔ:d]
giới từ
  • theo hướng, về phía, hướng về
nó chạy về phía chúng tôi
  • tới gần hơn để đạt (cái gì)
chúng tôi đã có được một vài tiến bộ hướng tới việc đạt được một hiệp định
  • nhằm, với mục đích (đóng góp..)
30 pao một tháng góp vào quỹ hưu trí
dành dụm tiền cho tuổi giã
  • gần, vào khoảng (một điểm thời gian)
gần cuối thế kỷ
vào khoảng cuối tuần
  • trong quan hệ với, đối với
thái độ của hắn đối với tôi
tính từ
  • (từ cổ,nghĩa cổ) dễ bảo, dễ dạy, ngoan
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt