<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
toute-science  
danh từ giống cái
  • (tôn giáo) tính toàn trí (của Chúa)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt