<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
toute-présence  
danh từ giống cái
  • (tôn giáo) sự có mặt ở mọi nơi ( Chúa)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt