<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tout-terrain  
tính từ không đổi
  • đi được trên mọi địa hình (xe)
ô tô đi được trên mọi địa hình
danh từ giống đực
  • xe đi được trên mọi địa hình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt