<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tout-fou  
tính từ
  • (thân mật) khùng dại
danh từ giống đực
  • (thân mật) kẻ khùng dại
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt