<
Trang chủ » Tra từ
torture  
['tɔ:t∫ə]
danh từ
  • sự tra tấn, sự tra khảo
tra tấn ai
dụng cụ tra tấn
  • cách tra tấn
các cách tra tấn thuở xưa
  • sự đau đớn ghê gớm (về thể xác, tinh thần)
chiếc răng này của tôi thật là một sự tra tấn
ngoại động từ
  • hành hạ, tra tấn, gây đau đớn cho (ai)
  • (nghĩa bóng) hành hạ, tra tấn, làm khổ sở, gây đau đớn cho (ai, về thể xác, tinh thần)
tin ấy làm cho tôi khổ sở
  • làm biến chất, làm biến dạng; làm sai lạc ý nghĩa, bóp méo, xuyên tạc
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt