<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tort  
[tɔ:t]
danh từ
  • (pháp lý) sai lầm cá nhân hoặc dân sự (không phải vi phạm hợp đồng) mà người bị hại có thể đòi bồi thường thiệt hại
  • điều lầm lỗi; việc làm hại
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt