<
Trang chủ » Tra từ
tor  
[tɔ:]
danh từ
  • đồi nhỏ, ngọn núi đá (nhất là ở các vùng phía Tây Nam nước Anh)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt