<
Trang chủ » Tra từ
tore  
[tɔ:]
thời quá khứ của tear
danh từ
  • (kiến trúc) đường gờ tròn quanh chân cột (như) torus
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt