<
Trang chủ » Tra từ
tooth  
[tu:θ]
danh từ, số nhiều teeth
 • răng
răng sữa
răng giả
 • răng (lược, bánh xe, cưa..)
răng cưa
 • ( số nhiều) (thông tục) sức mạnh có hiệu quả
nếu muốn khống chế thực sự tội ác, luật pháp phải được tăng cường hiệu lực
   • may mà thoát, suýt nữa thì nguy
   • chiến đấu ác liệt, đánh nhau ác liệt
   • nhe răng; tỏ vẻ hăm doạ
   • mọc răng
   • giải quyết cái gì, tập trung vào cái gì
   • bất chấp cái gì; đối lập với cái gì
bất chấp các lệnh đã ban ra
   • trực tiếp ngược với (gió..)
ngược gió
   • phiền nhiễu, không làm hài lòng ai (nhất là về âm thanh chói tai hoặc vị gắt)
ngoại động từ
 • lắp răng vào
 • giũa cho có răng
nội động từ
 • ăn khớp nhau (bánh xe có răng)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt