<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
tomorrow  
[tə'mɔrou]
Cách viết khác : to-morrow [tə'mɔrou]
danh từ
  • ngày mai
mai trời có thể mưa
sáng mai
ngày kia
đừng để sang ngày mai việc gì có thể làm hôm nay
  • tương lai gần
thế giới của ngày mai
phó từ
  • vào ngày mai
cô ấy sẽ kết hôn vào ngày mai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt